Categoria CE

ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul trăgător din categoria C şi o remorcă sau semiremorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg

Varsta minima necesara

Inscrierea la curs – 20 ani si 9 luni

Prezentarea la examen- 21 ani

Pregatire teoretica – 1 saptamana

Detalii curs

pregatirea teoretica se efectueaza la sediul TONI AUTO

 Detalii examen

proba teoretica se sustine in format electronic si consta in rezolvarea corecta a unui numar de cel putin 9 intrebari dintr-un total de 11, timpul de solutionare fiind de 15 minute

proba practica consta in verificarea aptitudinilor si comportamentului in trafic

Autovehicule:

SCANIA

Categoria C1E

ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul trăgător din categoria C1 şi o remorcă sau semiremorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg, cu condiţia ca masa totală maximă autorizată a ansamblului să nu depăşească 12.000 kg

. ansamblurile de vehicule în care vehiculul trăgător face parte din categoria B, iar remorca sau semiremorca sa are o masă totală maximă autorizată de peste 3.500 kg, cu condiţia ca masa totală maximă autorizată a ansamblului să nu depăşească 12.000 kg

Varsta minima necesara

Inscrierea la curs – 17 ani si 9 luni

Prezentarea la examen- 18 ani

Pregatire teoretica – 1 saptamana

Detalii curs

pregatirea teoretica se efectueaza la sediul TONI AUTO

 Detalii examen

proba teoretica se sustine in format electronic si consta in rezolvarea corecta a unui numar de cel putin 9 intrebari dintr-un total de 11, timpul de solutionare fiind de 15 minute

proba practica consta in verificarea aptitudinilor si comportamentului in trafic