Intrebari si raspunsuri

O selectie a celor mai frecvente intrebari

Care sunt pasii de urmat in vederea inceperii scolarizarii?

Daca optati pentru a va inscrie la cursurile scolii noastre,tot ce trebuie sa faceti este sa va prezentati la sediul nostru, oricand intre orele mentionate la rubrica “contact-program secretariat”, avand la dvs. doar cartea de identitate, respectiv avansul minim sau plata integrala , pentru categoria pentru care doriti sa urmati scolarizarea

Seriile incep in fiecare zi de luni a saptamanii. Pentru a va incadra in seria dorita , trebuie sa depuneti la scoala actele necesare ( vezi mai jos pct. I) pana in ziua de vineri , anterioara inceperii seriei.

Pot sa urmez cursurile scolii dvs si sa sustin examenul final in judetul Cluj daca am domiciliul in alt judet?

Indiferent unde aveti domiciliul stabil, puteti efectua scolarizarea si intocmirea dosarului la unitatea noastra, insa in lipsa domiciliului stabil , pentru sustinerea examenului cu politia , este nevoie de viza de resedinta (flotant) pe judetul Cluj.

in caz cazul in care nu detineti viza de resedinta in jud Cluj, in urma finalizarii cursurilor scolii noastre si a intocmirii dosarului, este necesara sustinerea examenului cu politia, in judetul unde aveti domiciliul stabil sau resedinta.

Care este durata de valabilitate a documentelor din dosarul de scolarizare?

Cazierul judiciar are valabilitate 6 luni

Analizele medicale si testul psihologic au valabilitatea 12 luni

Taxele aferente obtinerii permisului de conducere nu au valabilitate, in cazul modificarii lor fiind necesara doar plata unei diferente pana la valoarea actualizata a taxei respective

Care este durata de valabilitate a cursului de scolarizare?

Cursul de scolarizare este valabil 12 luni de la data INCHEIERII perioadei de scolarizare

Se poate obtine cazierul judiciar de la Politia Cluj daca am domiciliul in alt judet?

Cazierul judiciar se poate ridica de la Politia Cluj, indiferent unde aveti locul nasterii, domiciliul sau resedinta

mai multe detalii la adresa www.cj.politiaromana.ro

Persoanele cu domiciliul sau reşedinţa în România ori care dovedesc că se află la studii în România pentru o perioadă de cel puţin 6 luni pot solicita obţinerea permisului de conducere autorităţilor competente să le examineze

(2) Dovada existenţei uneia dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) se face cu documentele prevăzute de actele normative care reglementează domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau regimul străinilor în România, după caz.”

Examinarea pentru obţinerea permisului de conducere şi eliberarea acestuia se realizează de către autoritatea competentă pe raza căreia solicitanţii îşi au domiciliul ori reşedinţa sau, în cazul celor aflaţi la studii în România, de către autoritatea competentă pe raza căreia se află instituţia de învăţământ.

În cazul cetăţenilor străini şi al cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene care îşi stabilesc domiciliul ori reşedinţa în România sau, după caz, se află la studii în România, examinarea la proba teoretică pentru obţinerea permisului de conducere se poate efectua, la cerere, într-o limbă de circulaţie internaţională

Valabilitatea administrativă a permiselor de conducere, pe categorii de vehicule, este următoarea:
a) 5 ani pentru permisele de conducere eliberate pentru vehiculele din categoriile C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Tr, Tb şi Tv;
b) 10 ani pentru permisele de conducere eliberate pentru vehiculele din categoriile AM, A1, A2, A, B, Bl şi BE.”

În cazul pierderii, furtului sau al deteriorării permiselor de conducere ori al schimbării numelui titularului, autorităţile competente eliberează, după caz, un duplicat a cărui valabilitate nu poate depăşi valabilitatea administrativă a documentului înlocuit sau alt permis de conducere.
Eliberarea unui nou permis de conducere cu o nouă valabilitate administrativă se realizează la expirarea valabilităţii documentului, după efectuarea examinării medicale.

Permisele de conducere dau dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice, după cum urmează:
a) permisele de conducere eliberate pentru categoriile C1E, CE, D1E sau DE sunt valabile pentru ansamblurile de vehicule din categoria BE;
b) permisele de conducere eliberate pentru categoria CE sunt valabile pentru categoria DE, dacă titularii deţin permis de conducere pentru categoria D;
c) permisele de conducere eliberate pentru categoria CE, respectiv categoria DE sunt valabile pentru ansamblurile de vehicule din categoria C1E, respectiv categoria D1E;
d) permisele de conducere eliberate pentru orice categorie sunt valabile pentru vehiculele din categoria AM;
e) permisele de conducere eliberate pentru categoria A2 sunt valabile şi pentru categoria A1;
f) permisele de conducere eliberate pentru categoriile A, B, C sau D sunt valabile pentru categoriile A1, A2, B1, C1, respectiv D1;
g) permisele de conducere eliberate pentru categoria B sunt valabile pentru triciclurile cu motor având o putere de peste 15 kW, cu condiţia ca deţinătorii permiselor să aibă vârsta de 21 de ani împliniţi.
(3) Persoanele care posedă permis de conducere categoria B au dreptul de a conduce ansamblurile de vehicule prevăzute la lit. f) pct. 3 din anexa nr. 1, în cazul în care ansamblul depăşeşte 3.500 kg, numai dacă fac dovada că au absolvit un curs de formare în cadrul unei unităţi autorizate de pregătire a conducătorilor de vehicule.”